Jakość nasienia a płodność mężczyzny

Jeśli chcemy

planować ciąże nie powinniśmy bazować tylko na dniach płodnych kobiety, ale również zbadać jakość nasienia

męskiego, która ma znaczny wpływ na zapłodnienie. Jakość nasienia jest zasadniczym zagadnieniem dotyczącym

zajścia w ciąże, gdyż to właśnie od niej zależy w dużym stopniu czy dojdzie do właściwego zapłodnienia komórki

jajowej.Często jednak zdarza się, że to niepłodność męska jest przyczyną problemów partnerów z dokonaniem

zapłodnienia. Kiedy planujemy ciąże i chcemy uzyskać wszystkie konkretne dane na jej temat powinniśmy zbadać

wszystkie czynniki wpływające na jej przebieg.Należy zatem zbadać zarówno kobietę jak i mężczyznę. Często

zdarza się, że mężczyźni z powodu swojego wybujałego ego lub poczucia wstydu nie chcą się poddać badaniom w

obawie przed wykryciem niepłodności męskiej. Jednak obecnie badania dotyczące niepłodności u mężczyzn są bardzo

dyskretne a co więcej umożliwiają leczenie tej niepłodności i wówczas pozwalają partnerom począć dziecko.Co

wpływa na jakość nasienia?Jakość nasienia zależy od bardzo wielu czynników, od budowy narządów, genetyki,

sposobu odżywiania, stylu życia. Jednak niepłodność męska jest wypadkową wielu czynników, bądź wrodzonych (wada

jąder, prącia, przewodów nasiennych) bądź wrodzonych (działanie pestycydów, substancji chemicznych, metali

ciężkich). Niepłodność męska może być również spowodowana zaburzeniami hormonalnymi, które bez wątpienia mają

wielki wpływ na działanie organizmu. Wówczas produkcja męskiego nasienia o dobrej jakości jest zaburzona, co

znacząco wpływa na jego płodność.Na jakość nasienia męskiego znaczny wpływ mają również każdego rodzaju

zakażenia organizmu takie jak zażywanie narkotyków i leków, stres, niewłaściwy tryb życia, otyłość. Okazuje

się, że niepłodność męska może być wypadkową wielu czynników. Na szczęście w obecnych czasach istnieje wiele

specjalistycznych metod leczenia niepłodności, na przykład w specjalnych dla tych zabiegów przeznaczonych

klinikach. W wielu przypadkach można odwrócić męską niepłodność i sprawić, że planowanie ciąży będzie miało

sens a my doczekamy się wymarzonego potomstwa.